University of Minnesota


 

SKYDD MOT TORTYR, ELAK BEHANDLING OCH FÖRSVINNANDE

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), trädde i kraft den 26:e juni 1987.
arabiska || japanska || ryska || spanska || svenska

Nuvarande ratificeringar befintliga genom FN prenumeration || Ratificeringar från U.N.H.C.H.R.

Deklaration om skydd för alla personer som utsatts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , G.A. res. 3452 (XXX), annex, 30 U.N. GAOR Supp. (No. 34) at 91, U.N. Doc. A/10034 (1975).
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska

Fakultativt protokoll till Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , G.A. res. A/RES/57/199, adopterad den 18:e december 2002 [ reprinted in 42 I.L.M. 26 (2003)].

EU:s riktlinjer

Nuvarande ratificeringar befintliga genom FN prenumeration

Fakultativt kladdprotokoll till Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , E/CN.4/2002/WG.11 /CRP. 1 (2002).

Läkaretik principer beträffande sjukvårdpersonalens uppgift, i synnerhet läkare, att skydda fångar och de anhållna mot t ortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , G.A. res. 37/194, annex, 37 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 211, U.N. Doc. A/37/51 (1982).
arabiska || franska || ryska || spanska

Deklaration om skydd av alla personer mot påtvingat försvinnande , G.A. res. 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/47/49 (1992).
arabiska || franska || ryska || spanska

Uppträdanderegler för upprätthållande av lag och ordning , G.A. res. 34/169, annex, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 186, U.N. Doc. A/34/46 (1979).
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska

Europeiska konventionen för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning , E.T.S. 126, trädde i kraft den 1:a februari 1989.
franska || ryska ||

Information om ratificering

Protokoll Nummer 1 till Europeiska konventionen för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (ETS No. 151).
franska || ryska ||

Information om ratificering

Protokoll Nummer 2 till Europeiska konventionen för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (ETS No. 152).
franska || ryska ||

Information om ratificering

Interamerikansk konvention om påtvingade försvinnanden, 33 I.L.M.1429 (1994), trädde i kraft den 28: e mars 1996.
spanska ||

Information om ratificering

Organisation för afrikansk enhet (OAU), Riktlinjer och åtgärder för förbud mot och förhindrande av tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (2002) (Robben Island Guidelines).

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar