University of Minnesota


 

SLAVERI OCH SLAVERI-LIKA VERKSAMHETER

Slaveri, träldom, tvångsarbete och besläktade institutioner och verskamheter Konvention från 1926 (Slavery Convention of 1926), 60 L.N.T.S. 253, trädde i kraft den 9:e mars 1927.  
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska ||

Nuvarande ratificeringar befintlinga genom FN prenumeration

Protokoll modifierande Slaveri konventionen , 182 U.N.T.S. 51, trädde i kraft den 7:e December 1953.
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska ||

Nuvarande ratificeringar befintlinga genom FN prenumeration

Tilläggskonvention om avskaffande av slaveri, slavhandeln, samt institutioner och verksamheter besläktade till slaveri , 226 U.N.T.S. 3, trädde i kraft den 30:e april 1957.
kinesiska || franska || ryska || spanska || danska

Nuvarande ratificeringar befintlinga genom FN prenumeration

Konventionen om bortträngning av trafikering av människor och utnyttjande av prostitution av andra , 96 U.N.T.S. 271, trädde i kraft den 25:e juli 1951.
ryska || spanska ||

Nuvarande ratificeringar befintlinga genom FN prenumeration

Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet , G.A. res. 55/25, annex I, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 44, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I), not in force.
arabiska || franska || ryska || spanska, svenska

Nuvarande ratificeringar befintlinga på FN:s webbplats

Protokoll för att förhindra, förtränga, och bestraffa trafikering av människor, i synnerhet kvinnor och barn…ett tillägg till FN:s Konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet , G.A. Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), trädde i kraft den 9:e september 2003.
arabiska
|| franska || spanska ||

Nuvarande ratificeringar befintlinga på FN:s webbplats

Protokoll mot smuggling av utvandrare genom land-, sjö- eller lufttraffik, ett tillägg till FN:s Konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet , G.A. Res. 55/25, annex III, U.N. GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 65, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), entered into force Jan. 28, 2004.
arabiska || franska || spanska ||

Nuvarande ratificeringar befintlinga på FN:s webbplats

Internationellt avtal om bortträngning av "Vit slav trafiken" May 18, 1904, 35 Stat. 1979, 1 L.N.T.S. 83.

Internationell konvention för bortträngning av "Vit slav trafiken" May 4, 1910, 211 Consol. T.S. 45, 103 B.F.S.P. 244.

UNICEF Riktlinjer för skydd av barnoffer
Trafikering i sydöstra Europa (2003)
.

Interamerikansk konvention om internationell trafik av minderåriga , Mar. 18, 1994, OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP-V/doc.36/94 rev. 5, 79 O.A.S.T.S., 33 I.L.M. 721 (1994).

FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheters principer och riktlinjer om mänskliga rättigheter och trafikering. E/2002/68/Add.1 (2002).

WHO Etiska och säkerhets rekommendationer för att intervjua trafikerade kvinnor (2003).

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar