University of Minnesota


 

KVINNORS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor , G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, trädde i kraft den 3:e september 1981.
arabiska || kinesiska || franska || japanska || ryska || spanska || svenska

Ratificeringar från Womenwatch || Ratificeringar från U.N.H.C.H.R.

Fakultativt protokoll till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor , G.A. res. 54/4, annex, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 5, U.N. Doc. A/54/49 (Vol. I) (2000), trädde i kraft den 22:a december 2000.

arabiska || japanska || ryska || spanska || svenska

Nuvarande ratificeringar befintliga genom FN prenumeration || Information om ratificering från FN:s webbplats

Fakultativt kladdprotokoll till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor , Commission on the Status of Women,
U.N. Doc. E/CN.6/1999/10 (1999).
arabiska || franska || ryska || spanska

Konventionen om kvinnors politiska rättigheter , 193 U.N.T.S. 135, entered into force July 7, 1954.
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska ||

Nuvarande ratificeringar befintliga genom FN prenumeration

Deklarationen om skyddet av kvinnor och barn i nödsituationer och vid beväpnad konflikt , G.A. res. 3318 (XXIX), 29 U.N. GAOR Supp. (No. 31) at 146, U.N. Doc. A/9631 (1974).
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska

Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor , G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993).
franska || japanska || ryska || spanska || svenska

Beijing förklaring och program för verksamhet , A/CONF.177/20 (1995) and A/CONF.177/20/Add.1 (1995).
franska || japanska || ryska || spanska

Konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet , G.A. res. 55/25, annex I, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 44, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001).
arabiska || franska || ryska || spanska

Protokoll för att förhindra, förtränga, och bestraffa trafikering av människor, i synnerhet kvinnor och barn…ett tillägg till FN:s Konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet , G.A. res. 55/25, annex II, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol.I) (2001).
arabiska || franska || ryska || spanska || svenska

Protokoll mot smuggling av utvandrare genom land-, sjö- eller lufttraffik, ett tillägg till FN:s Konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet , G.A. res. 55/25, annex III, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 65, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001).
arabiska || franska || ryska

Interamerikansk Konvention om beviljande av medborgerliga rättigheter till kvinnor , 1438 U.N.T.S. 51, trädde i kraft den 17:e mars 1949.
spanska

Interamerikansk Konvention om beviljande av politiska rättigheter till kvinnor , 1438 U.N.T.S. 63, trädde i kraft den 17:e mars 1949.
spanska

Interamerikansk Konvention om kvinnors nationalitet , O.A.S. Treaty Series No. 4, 38, trädde i kraft den 29:e augusti 1934.
Spanish

Interamerikansk Konvention om förhindrande, bestraffning och avskaffande av våld mot kvinnor , 33 I.L.M. 1534 (1994), entered into force March 5, 1995.
Information om ratificering || Informacion acerca de la ratificacion

Kvinnors mänskliga rättigheter: En referens handbok till officiella FN dokument || spanska

FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheters principer och riktlinjer om mänskliga rättigheter och trafikering , E/2002/68/Add.1 (2002).

FN:s Högkommissarie för flyktingar, riktlinjer för internationellt skydd: Könsmässig förföljelse i sammanhang av Artikel 1a(2) av Konventionen från 1951 och dess protokoll från 1967 angående flyktingars tillstånd , U.N. Doc. HCR/GIP/02/01 (2002).
(WORD)

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar