University of Minnesota


 

FÖRHINDRANDE AV DISKRIMINERING PÅ GRUND AV RAS, RELIGION, ELLER TRO; SKYDD AV MINORITETER

Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering , 660 U.N.T.S. 195, trädde i kraft den 4:e januari 1969.
arabiska || kinesiska || franska || japanska || ryska || spanska ||

På svenska

Nuvarande ratificeringa befintliga genom FN prenumeration || Ratificeringar från U.N.H.C.H.R.

Förklaring om ras och rasfördom , E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annex V (1982).
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska

Förklaring om grundläggande principer angående massmedians bidrag till att förstärka fred och internationell samförstånd, främja mänskliga rättigheter och motverka rasism, apartheid och provokation till krig , adopterad av UNESCO:s Allmän Konferens, vid dess 20:e sammanträde, Paris, 22:a november 1978, UNESCO's Standard-Setting Instruments, IV.C. (1994).
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska

Förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och diskrimering på grund av religion eller tro , G.A. res. 36/55, 36 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 171, U.N. Doc. A/36/684 (1981).
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska

FN:s deklaration om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska,
religiösa och
lingvistiska minoriteter , G.A. res. 47/135, annex, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 210, U.N. Doc. A/47/49 (1993).
arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska

Världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans Programme of Action, Agenda item 9, adopterad den 8:e september 2001 i Durban Sydafrika , U.N. Doc. A/CONF.189/5 (2001).
japanska || ryska || spanska

På svenska

Världskonferensens rapport , U.N. Doc. A/ CONF.189/12 (2001).
ryska || spanska

EU:s bidrag till Världskonferensen på svenska

Stiftelse för inter-etniska förbindelser, Lund rekommendationerna för det effektiva deltagandet av nationella minoriteter i det offentliga livet, Förklaringsanmärkning (1999).

Stiftelse för inter-etniska förbindelser, Oslo rekommendationerna för de lingvistiska rättigheterna av nationella minoriteter, Förklaringsanmärkning (1998).

Stiftelse för inter-etniska förbindelser, Hague rekommendationerna för de utbildnings rättigheterna av nationella minoriteter, Förklaringsanmärkning (1996).

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar