University of Minnesota


 

FÖRDRAG, TOLKNING OCH TILLÄMPNING; ÖVRIGA BESLÄKTADE INTERNATIONELLA LAGAR

Wienkonventionen om traktaträtten , 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679, trädde i kraft den 27:e januari 1980.

På svenska
Nuvarande ratificeringa befintliga genom FN prenumeration

Förklaring om principer inom internationell rätt angående mottagliga förbindelser och samarbete mellan stater i enlighet med FN-stadgan. G.A. res. 2625, Annex, 25 UN GAOR, Supp. (No. 28), U.N. Doc. A/5217 at 121 (1970).

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar