University of Minnesota


 

DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna , G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948).

arabiska || kinesiska || franska || ryska || spanska || svenska

andra språk

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter , G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, trädde i kraft den 3:e januari 1976..
arabiska || kinesiska || franska || japanska || ryska || spanska || svenska

Nuvarande ratificeringa befintliga genom FN prenumeration || Ratificeringar från U.N.H.C.H.R.

Internationella konventionen om meborgerliga och politiska rättigheter , G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, trädde i kraft den 23:e mars 1976.
arabiska || kinesiska || franska || japanska || ryska || spanska || svenska

Nuvarande ratificeringa befintliga genom FN prenumeration || Ratificeringar från U.N.H.C.H.R.

Fakultativt protokoll till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter , G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 59, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 302, trädde i kraft den 23:e mars 1976.
arabiska || kinesiska || franska || japanska || ryska || spanska || svenska

Nuvarande ratificeringa befintliga genom FN prenumeration || Ratificeringar från U.N.H.C.H.R.

Andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter , riktad mot avskaffandet av dödsstraff, G.A. res. 44/128, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 207, U.N. Doc. A/44/49 (1989), trädde i kraft den 11:e juli 1991.
arabiska || kinesiska || franska || japanska || ryska || spanska || svenska

Nuvarande ratificeringa befintliga genom FN prenumeration || Ratificeringar från U.N.H.C.H.R.

FN Ekonomiska och sociala rådet, Siracusa principer om begränsnings- och förnedringsbestämmelser i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, U.N. Doc. E/CN.4/1985/4, Annex (1985).

 Hem || Fördrag || Sök || Länkar